• Responsive

  طرح گفتمان

 • Tile Design

  طرح گفتمان قطبها

 • Customizability

  طرح گفتمان جدید

طرح گفتمان نخبگان جهت ارتقای علمی دانشجویان و حوزویان از سال 1393 در دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم راه اندازی گردید.
کارگاه آفاق
کارگاه آفاق_فقه_پژوهی در روز پنجشنبه 19 مهرماه 97، با ارائه استاد شریعتمدار در مدرسه_نهم مشق_اجتهاد، در مؤسسه عالم_آل_محمد (ع) تهران برگزار شد. استاد شریعتمدار، معاونت پژوهش مؤسسه آموزش عالی امام رضا (ع)، ابتدا به بیان اختصاری از تاریخ و اهمیت فقه پرداخت. قلمرو فقه و گستره حداکثری آن همراه با سؤالاتی در این مورد همراه بود.

کارگاه آفاق_فقه_پژوهی در روز پنجشنبه 19 مهرماه 97، با ارائه استاد شریعتمدار در مدرسه_نهم مشق_اجتهاد، در مؤسسه عالم_آل_محمد (ع) تهران برگزار شد.

استاد شریعتمدار، معاونت پژوهش مؤسسه آموزش عالی امام رضا (ع)، ابتدا به بیان اختصاری از تاریخ و اهمیت فقه پرداخت. قلمرو فقه و گستره حداکثری آن همراه با سؤالاتی در این مورد همراه بود.

سپس عرصه‌های مختلف فقه در زندگی امروزه بیان گشت و دانش‌پژوهان با افق‌های پیش روی در فعالیت‌های فقهی آشنا شدند.

 
امتیاز دهی
 
 

Responsive Design

لیست پیوندهای یک

 • صرفا جهت تست صرفا جهت تست صرفا جهت تست صرفا جهت تست
 • صرفا جهت تست صرفا جهت تست صرفا جهت تست صرفا جهت تست
Live Tiles

لیست پیوندهای دو

 • صرفا جهت تست صرفا جهت تست صرفا جهت تست صرفا جهت تست
 • صرفا جهت تست صرفا جهت تست صرفا جهت تست صرفا جهت تست
Customizability

لیست پیوندهای سه

 • صرفا جهت تست صرفا جهت تست صرفا جهت تست صرفا جهت تست
 • صرفا جهت تست صرفا جهت تست صرفا جهت تست صرفا جهت تست
Copyright © 2016 bou.ac.ir
خانه | بازگشت |
Guest (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما