• Responsive

  طرح گفتمان

 • Tile Design

  طرح گفتمان قطبها

 • Customizability

  طرح گفتمان جدید

طرح گفتمان نخبگان جهت ارتقای علمی دانشجویان و حوزویان از سال 1393 در دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم راه اندازی گردید.
اختتامیه
 اختتامیه مدرسه_هفتم و مدرسه_هشتم مشق_اجتهاد، روز پنجشنبه 15 شهریورماه 1397 برگزار شد. در میزگرد چالش_های_فقه_در_دنیای_معاصر، در مرکز تخصصی آخوند_خراسانی (ره) حجت‌الاسلام ایازی، دکتر حکمت نیا و حجت‌الاسلام الهی_خراسانی به بیان دیدگاه‌های خود در مورد چالشهای فقه موجود پرداختند. استاد سید محمدعلی ایازی، نگاه فقها به آیات و روایات ذبیحه اهل کتاب را به‌عنوان چالش فقه موجود مطرح کرد. دکتر محمود حکمت نیا به بیان چالش‌های فقه در مواجهه با احکام نوپدید پرداخت و استاد مجتبی الهی خراسانی، کلیتی از چالش‌های پیش روی فقه را بیان کرد.

بیان چالشهای فقه و دنیای معاصر در مدرسه هفتم و هشتم مشق اجتهاد

 اختتامیه مدرسه_هفتم و مدرسه_هشتم مشق_اجتهاد، روز پنجشنبه 15 شهریورماه 1397 برگزار شد.

🔺 در میزگرد چالش_های_فقه_در_دنیای_معاصر، در مرکز تخصصی آخوند_خراسانی (ره) حجت‌الاسلام ایازی، دکتر حکمت نیا و حجت‌الاسلام الهی_خراسانی به بیان دیدگاه‌های خود در مورد چالشهای فقه موجود پرداختند. استاد سید محمدعلی ایازی، نگاه فقها به آیات و روایات ذبیحه اهل کتاب را به‌عنوان چالش فقه موجود مطرح کرد. دکتر محمود حکمت نیا به بیان چالش‌های فقه در مواجهه با احکام نوپدید پرداخت و استاد مجتبی الهی خراسانی، کلیتی از چالش‌های پیش روی فقه را بیان کرد.

🔺 همچنین در اختتامیه مدرسه هشتم از کارگاه‌های مشق اجتهاد، حجج‌اسلام رضا اسلامی، حمید شهریاری و خالد غفوری به نظریه‌پردازی در مورد چالش‌های فقه در دنیای معاصر پرداختند.

 
امتیاز دهی
 
 

Responsive Design

لیست پیوندهای یک

 • صرفا جهت تست صرفا جهت تست صرفا جهت تست صرفا جهت تست
 • صرفا جهت تست صرفا جهت تست صرفا جهت تست صرفا جهت تست
Live Tiles

لیست پیوندهای دو

 • صرفا جهت تست صرفا جهت تست صرفا جهت تست صرفا جهت تست
 • صرفا جهت تست صرفا جهت تست صرفا جهت تست صرفا جهت تست
Customizability

لیست پیوندهای سه

 • صرفا جهت تست صرفا جهت تست صرفا جهت تست صرفا جهت تست
 • صرفا جهت تست صرفا جهت تست صرفا جهت تست صرفا جهت تست
Copyright © 2016 bou.ac.ir
خانه | بازگشت |
Guest (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما