• Responsive

  طرح گفتمان

 • Tile Design

  طرح گفتمان قطبها

 • Customizability

  طرح گفتمان جدید

طرح گفتمان نخبگان جهت ارتقای علمی دانشجویان و حوزویان از سال 1393 در دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم راه اندازی گردید.
استاد صابری
در روز سوم مدرسه_هفتم و مدرسه_هشتم مشق_اجتهاد 12 شهریورماه 1397 گذشت: ارائه کارگاه روش_تحقیق در مرکز تخصصی آخوند_خراسانی (ره) مشهد، توسط استاد حسین صابری ارائه کارگاه روش_تحقیق در مدرسه تخصصی فقه امام_خمینی (ره) قم، توسط استاد ابوالفضل طریقه_دار ارائه کارگاه  جستجو_با_نرم_افزارهای_فقهی و پایگاه های اطلاعاتی در مرکز تخصصی آخوند_خراسانی (ره) مشهد، توسط کارشناس مؤسسه رایانه ای نور، مهندس وحید شریفی. ارائه کارگاه  جستجو_با_نرم_افزارهای_فقهی و پایگاه های اطلاعاتی در مدرسه تخصصی فقه امام_خمینی (ره)، توسط کارشناس مؤسسه رایانه ای نور، استاد رحمانی.

در روز سوم مدرسه_هفتم و مدرسه_هشتم مشق_اجتهاد 12 شهریورماه 1397 گذشت:

🔺 ارائه کارگاه روش_تحقیق در مرکز تخصصی آخوند_خراسانی (ره) مشهد، توسط استاد حسین صابری

🔺 ارائه کارگاه روش_تحقیق در مدرسه تخصصی فقه امام_خمینی (ره) قم، توسط استاد ابوالفضل طریقه_دار

🔺 ارائه کارگاه  جستجو_با_نرم_افزارهای_فقهی و پایگاه های اطلاعاتی در مرکز تخصصی آخوند_خراسانی (ره) مشهد، توسط کارشناس مؤسسه رایانه ای نور، مهندس وحید شریفی.

🔺 ارائه کارگاه  جستجو_با_نرم_افزارهای_فقهی و پایگاه های اطلاعاتی در مدرسه تخصصی فقه امام_خمینی (ره)، توسط کارشناس مؤسسه رایانه ای نور، استاد رحمانی.

 
امتیاز دهی
 
 

Responsive Design

لیست پیوندهای یک

 • صرفا جهت تست صرفا جهت تست صرفا جهت تست صرفا جهت تست
 • صرفا جهت تست صرفا جهت تست صرفا جهت تست صرفا جهت تست
Live Tiles

لیست پیوندهای دو

 • صرفا جهت تست صرفا جهت تست صرفا جهت تست صرفا جهت تست
 • صرفا جهت تست صرفا جهت تست صرفا جهت تست صرفا جهت تست
Customizability

لیست پیوندهای سه

 • صرفا جهت تست صرفا جهت تست صرفا جهت تست صرفا جهت تست
 • صرفا جهت تست صرفا جهت تست صرفا جهت تست صرفا جهت تست
Copyright © 2016 bou.ac.ir
خانه | بازگشت |
Guest (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما