• Responsive

  طرح گفتمان

 • Tile Design

  طرح گفتمان قطبها

 • Customizability

  طرح گفتمان جدید

طرح گفتمان نخبگان جهت ارتقای علمی دانشجویان و حوزویان از سال 1393 در دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم راه اندازی گردید.
استاد الهی
استاد مجتبی الهی_خراسانی در مدرسه_هفتم مشق_اجتهاد بیان داشت: کارگاه فقه و محور مختص مقاله در روز سه شنبه 13 شهریورماه 1397، در مرکز تخصصی آخوند_خراسانی (ره) مشهد، توسط استاد الهی_خراسانی ارائه شد. ابتدا نکات و مسائل موردنیاز در انتخاب موضوع مقاله، برای دانش‌پژوهان بیان گردید و در انتها، موضوع مقاله هرکدام از دانش‌پژوهان به‌نقد و بررسی استاد و دیگر دانش‌پژوهان گذاشته شد.

🔷 استاد مجتبی الهی_خراسانی در مدرسه_هفتم مشق_اجتهاد بیان داشت:

ملاک انتخاب موضوع: حل مسائل اجتماعی یا توسعه مرزهای دانش؟

🔺 کارگاه فقه و محور مختص مقاله در روز سه شنبه 13 شهریورماه 1397، در مرکز تخصصی آخوند_خراسانی (ره) مشهد، توسط استاد الهی_خراسانی ارائه شد. ابتدا نکات و مسائل موردنیاز در انتخاب موضوع مقاله، برای دانش‌پژوهان بیان گردید و در انتها، موضوع مقاله هرکدام از دانش‌پژوهان به‌نقد و بررسی استاد و دیگر دانش‌پژوهان گذاشته شد.

🔺 برخی از مطالب مطرح شده به‌قرار زیر است:

🔺 مقاله به سه قسم متن محور، موضوع محور و مسئله محور تقسیم می‌شود. خصلت‌های یک مسئله خوب عبارت‌اند از؛ اولاً: مشتمل بودن بر یک موضوع معین، ثانیاً: مسئله پاسخ یا پاسخ شایسته نداشته باشد و ثالثاً: پاسخ باید در حل مسائل اجتماعی یا توسعه مرزهای دانش کاربرد داشته باشد.

🔺 به‌وسیله محیط زندگی و محیط دانش موردمطالعه و تقسیمات آن‌ها می‌توان از یک مشکل به مسئله واقف شد. برای تکراری نبودن موضوع مقاله می‌باید به منابع جمع‌آوری مقالات که امروزه سایت‌های مشخصی این کار را بر عهده‌دارند، مراجعه نمود.

🔺 تکنیک‌های ریز کردن مسئله عبارت‌اند از: تجزیه مسئله، مصادیق خاص جدید، شرایط جدید، رویکردهای متفاوت نسبت به مسئله، استناد به نظریات یا منابع محدود و جدید.

🔺 تبارشناسی مسئله بدین معنا که مسئله در کدام رشته یا علم جای می‌گیرد اهمیت فراوانی دارد. شیوه‌های تبارشناسی مسئله عبارت‌اند از: شناخت جنس مسئله، شناخت قلمرو علوم، شناخت قلمروی علم فقه برای فقه پژوهی، پیشینه تحقیق و نحوه طبقه‌بندی آن و مشورت با صاحب‌نظران.

🔺 برای سنجش و گزینش مسئله مقاله می‌باید سه ملاک را مدنظر قرارداد: اهمیت و دامنه کاربرد آن در حل مشکلات و رفع نیازها، اهمیت آن در توسعه دامنه دانش و میزان تناسب آن با نگرش و علاقه دانش‌پژوه.

🔺 راه‌های تشخیص اهمیت مسئله عبارت‌اند از: بررسی مشکلات اجتماعی، حجم تراکم مقالات جدید، حجم جستجوی کلیدواژه‌ها، ملاحظه نظرات دانشمندان ذیل مسئله و تحلیل شخصی نسبت به مسئله.

 
امتیاز دهی
 
 

Responsive Design

لیست پیوندهای یک

 • صرفا جهت تست صرفا جهت تست صرفا جهت تست صرفا جهت تست
 • صرفا جهت تست صرفا جهت تست صرفا جهت تست صرفا جهت تست
Live Tiles

لیست پیوندهای دو

 • صرفا جهت تست صرفا جهت تست صرفا جهت تست صرفا جهت تست
 • صرفا جهت تست صرفا جهت تست صرفا جهت تست صرفا جهت تست
Customizability

لیست پیوندهای سه

 • صرفا جهت تست صرفا جهت تست صرفا جهت تست صرفا جهت تست
 • صرفا جهت تست صرفا جهت تست صرفا جهت تست صرفا جهت تست
Copyright © 2016 bou.ac.ir
خانه | بازگشت |
Guest (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما