• Responsive

  طرح گفتمان

 • Tile Design

  طرح گفتمان قطبها

 • Customizability

  طرح گفتمان جدید

طرح گفتمان نخبگان جهت ارتقای علمی دانشجویان و حوزویان از سال 1393 در دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم راه اندازی گردید.
استاد خادمی
استاد محمد علی خادمی_کوشا در مدرسه_هشتم مشق_اجتهاد عنوان کرد: کارگاه فقه و محور_مختص_مقاله که درصدد انتخاب_موضوع مقاله دانش‌پژوهان است، در روز سه شنبه 13 شهریور 1397 با ارائه استاد خادمی_کوشا در مدرسه تخصصی فقه امام_خمینی (ره) قم برگزار شد. موضوع مقالات هر یک از دانش پژوهان در این دوره،توسط استاد و دیگر دانش پژوهان واکاوی شد. برخی از مطالب مطرح‌شده در این کارگاه به‌قرار زیر است:

🔷 استاد محمد علی خادمی_کوشا در مدرسه_هشتم مشق_اجتهاد عنوان کرد:

چندین سال تدریس درس خارج، کسی را نظریه‌پرداز نمی‌کند!

🔺 کارگاه فقه و محور_مختص_مقاله که درصدد انتخاب_موضوع مقاله دانش‌پژوهان است، در روز سه شنبه 13 شهریور 1397 با ارائه استادخادمی_کوشا در مدرسه تخصصی فقه امام_خمینی (ره) قم برگزار شد. موضوع مقالات هر یک از دانش پژوهان در این دوره،توسط استاد و دیگر دانش پژوهان واکاوی شد. برخی از مطالب مطرح‌شده در این کارگاه به‌قرار زیر است:

🔺 عموم دانش‌پژوهانی که وارد عرصه پژوهش می‌شوند با چالش انتخاب موضوع مواجه‌اند.

🔺 پیدایش موضوع به جهت رویارویی با یک مشکل است. به‌عنوان نمونه اگر هنگام رانندگی ماشین از حرکت بایستد، با برخورد به این مشکل، سراغ احتمالات می‌رویم و با بررسی تک‌تک محتملات درصدد حل مشکل برمی‌آییم.

🔺 در دروس خارج‌، به نوباوری می‌رسیم ولی در پژوهش، به نوآوری.

🔺پژوهش فقهی غیر از تقریرات درس خارج است. در معنای پژوهش نوآوریِ نهفته‌ است بدین معنا که در فقه، مشکل نویی است که بدان پرداخته نشده است. در هر پژوهشی اگر مشکل وجود نداشته باشد و درصدد حل نباشیم، معلوم است پژوهش نویی ارائه نداده‌ایم.

🔺 نظریه فقهی، نگرشی جدید است که فروعات فقهی مختلفی را در پی دارد لکن قول و نظر، یک مسئله را پوشش می‌دهد بدین معنا که گرچه دانش را حفظ می‌کند اما قلمرو دانش را افزایش نداده و آن را جلو نمی‌برد.

🔺 کسی که چندین سال تدریس درس خارج دارد، نظریه‌پرداز نمی‌شود، بلکه تنها حافظ علم است.

 
امتیاز دهی
 
 

Responsive Design

لیست پیوندهای یک

 • صرفا جهت تست صرفا جهت تست صرفا جهت تست صرفا جهت تست
 • صرفا جهت تست صرفا جهت تست صرفا جهت تست صرفا جهت تست
Live Tiles

لیست پیوندهای دو

 • صرفا جهت تست صرفا جهت تست صرفا جهت تست صرفا جهت تست
 • صرفا جهت تست صرفا جهت تست صرفا جهت تست صرفا جهت تست
Customizability

لیست پیوندهای سه

 • صرفا جهت تست صرفا جهت تست صرفا جهت تست صرفا جهت تست
 • صرفا جهت تست صرفا جهت تست صرفا جهت تست صرفا جهت تست
Copyright © 2016 bou.ac.ir
خانه | بازگشت |
Guest (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما