• Responsive

  طرح گفتمان

 • Tile Design

  طرح گفتمان قطبها

 • Customizability

  طرح گفتمان جدید

طرح گفتمان نخبگان جهت ارتقای علمی دانشجویان و حوزویان از سال 1393 در دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم راه اندازی گردید.
استاد الهی
مشق اجتهاد به ایستگاه هفتم رسید . استاد مجتبی الهی خراسانی در مدرسه هفتم مشق اجتهاد عنوان کرد: مرکز آخوند خراسانی (ره) مشهد به‌عنوان میزبان مدرسه هفتم مشق اجتهاد، شاهد برگزاری کارگاه آفاق فقه پژوهی با ارائه استاد مجتبی الهی خراسانی بود. وی در دو جلسه آفاق فقه پژوهی را تحلیل نمود و عوامل مؤثر در فقه و فقه پژوهی را برشمرد. در جلسه سوم نیز عرصه‌های مختلف فقه و ریز موضوع‌های هریک از این عرصه‌ها را مطرح نمود.

استاد مجتبی الهی خراسانی در مدرسه هفتم مشق اجتهاد عنوان کرد:

عوامل مؤثر در فقه پژوهی

مرکز آخوند خراسانی (ره) مشهد به‌عنوان میزبان مدرسه هفتم مشق اجتهاد، شاهد برگزاری کارگاه آفاق فقه پژوهی با ارائه استاد مجتبی الهی خراسانی بود. وی در دو جلسه آفاق فقه پژوهی را تحلیل نمود و عوامل مؤثر در فقه و فقه پژوهی را برشمرد. در جلسه سوم نیز عرصه‌های مختلف فقه و ریز موضوع‌های هریک از این عرصه‌ها را مطرح نمود.

برخی از مطالب ارائه‌شده به‌قرار زیر است:

در آفاق فقه پژوهی سه عامل گستره شریعت، گستره شئون و نیازهای انسان و گستره علم فقه مؤثر است.

در گستره شریعت علاوه بر قلمرو خود شریعت (حداقلی یا حداکثری دانستن شریعت) و قلمرو زمانی آن، لایه‌های شریعت نیز دخیل است. منظور از لایه‌های شریعت تک گزاره (=موارد جزئی) یا توصیه‌ای (=رهنمون‌های کلی) بودن شریعت است که اگر فقط دین را در قالب گزاره‌ها محدود کنیم، فقه دیگر نمی‌تواند به‌عنوان علمی مدرن مطرح باشد.

مکتب، نظامی فکری است و از فکر فراتر نمی‌رود لکن سیستم، علاوه بر فکر، مقررات جاری، فرهنگ، سبک زندگی و نهاده‌ها را نیز شامل می‌شود. نظام فکری امری ثابت است و قابل‌تغییر نیست ولی فراتر از مکتب که مقررات و نهادها را نیز دربرمی گیرد، بسته به زمان و مکان قابل‌تغییر است.

گستره شئون و نیازهای انسان که همان مقررات و فرهنگ‌ها و نهادها را شامل می‌شود، نیاز به دیگر علوم و علوم بین‌رشته‌ای را نیز ضروری می‌سازد. گرچه از طرفی دیگر به‌عنوان فقه پژوه می‌باید افراط‌وتفریط در تأثیر القائات دیگران را کنار گذاشت.

سه عنصر مبانی، اصول و روش‌ها؛ منابع انسانی؛ و نظرات و نظریه‌ها در امکان‌سنجی پژوهش در عرصه موردنظر مؤثر است. مبانی، اصول و روش‌ها می‌باید در هر پژوهشی قبل از آغاز معین گردد و اگر معین نیست ابتدا باید آن‌ها را موردپژوهش قرارداد. بدون مبانی، اصول و روش‌ها، تحقیق علمی نخواهد بود. در کنار آن باید به منابع انسانی پژوهش و همچنین نظرات و نظریه‌ها در محل بحث نظر بی افکنیم.

برای پیشروی به موضوع‌های جدید سه‌راه داریم: اول اینکه از خارج به موضوعات موردنیاز بپردازیم. بسیاری از موضوعات جدید با این روش آغاز می‌شوند. در شهرسازی، جامعه‌شناسی، روان‌شناسی، زیست‌محیطی، آبادانی و توسعه و ... بدان جهت که اصول و مبانی و روش‌ها معین نیست، بایستی تک‌تک مسائل را مورد آزمون‌وخطا قرار داد و به‌پیش رفت.

راه دوم نظام مسائل است؛ یعنی از دانش‌های دیگر بهره برده و در مسئله موردبحث وارد تحقیق می‌شویم. فلان قسمت تحقیق مربوط به فلان علم است و همین‌طور... راه سوم اما استفاده از نقشه راه علم است که در مجموعه‌ها بیشتر به‌کاررفته و از مراحل مفاهیم و مسائل، نمایه زنی، طبقه‌بندی، دستیابی به تک گزاره‌ها و دستیابی به نظریه تشکیل‌شده است.

 
امتیاز دهی
 
 

Responsive Design

لیست پیوندهای یک

 • صرفا جهت تست صرفا جهت تست صرفا جهت تست صرفا جهت تست
 • صرفا جهت تست صرفا جهت تست صرفا جهت تست صرفا جهت تست
Live Tiles

لیست پیوندهای دو

 • صرفا جهت تست صرفا جهت تست صرفا جهت تست صرفا جهت تست
 • صرفا جهت تست صرفا جهت تست صرفا جهت تست صرفا جهت تست
Customizability

لیست پیوندهای سه

 • صرفا جهت تست صرفا جهت تست صرفا جهت تست صرفا جهت تست
 • صرفا جهت تست صرفا جهت تست صرفا جهت تست صرفا جهت تست
Copyright © 2016 bou.ac.ir
خانه | بازگشت |
Guest (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما