• Responsive

  طرح گفتمان

 • Tile Design

  طرح گفتمان قطبها

 • Customizability

  طرح گفتمان جدید

طرح گفتمان نخبگان جهت ارتقای علمی دانشجویان و حوزویان از سال 1393 در دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم راه اندازی گردید.
ششم
مشق_اجتهاد به ایستگاه ششم رسید ثبت نام نوبت ششم مشق اجتهاد آغاز شد. ▪️دبیرخانه طرح ملی روشمندسازی علوم تحقیق اسلامی با همکاری موسسه فقهی مجتهده امین، نوبت ششم از فاز فقه پژوهی این طرح تحت عنوان مشق اجتهاد را برگزار می‌کند. ▪️این کارگاه‌ها از 20تا 26مردادماه، با حضور طلاب سطح چهار این موسسه در اصفهان برگزار خواهد شد ✅"مشق_اجتهاد" به ایستگاه ششم رسید

🔺ثبت نام نوبت ششم "مشق اجتهاد" آغاز شد.

▪️دبیرخانه طرح ملی "روشمندسازی علوم تحقیق اسلامی" با همکاری موسسه فقهی مجتهده امین، نوبت ششم از فاز فقه پژوهی این طرح تحت عنوان مشق جتهاد را برگزار می‌کند.

▪️این کارگاه‌ها از 20تا 26مردادماه، با حضور طلاب سطح چهار این موسسه در اصفهان برگزار خواهد شد

لینک ثبت نام : paziresh.dte.ir
 
امتیاز دهی
 
 

Responsive Design

لیست پیوندهای یک

 • صرفا جهت تست صرفا جهت تست صرفا جهت تست صرفا جهت تست
 • صرفا جهت تست صرفا جهت تست صرفا جهت تست صرفا جهت تست
Live Tiles

لیست پیوندهای دو

 • صرفا جهت تست صرفا جهت تست صرفا جهت تست صرفا جهت تست
 • صرفا جهت تست صرفا جهت تست صرفا جهت تست صرفا جهت تست
Customizability

لیست پیوندهای سه

 • صرفا جهت تست صرفا جهت تست صرفا جهت تست صرفا جهت تست
 • صرفا جهت تست صرفا جهت تست صرفا جهت تست صرفا جهت تست
Copyright © 2016 bou.ac.ir
خانه | بازگشت |
Guest (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما