• Responsive

  طرح گفتمان

 • Tile Design

  طرح گفتمان قطبها

 • Customizability

  طرح گفتمان جدید

طرح گفتمان نخبگان جهت ارتقای علمی دانشجویان و حوزویان از سال 1393 در دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم راه اندازی گردید.
دبیر میز
دبیر میز دبیر میز تخصصی توسعه و توانمندسازی علوم اسلامی دفتر تبلیغات مطرح کرد؛
پژوهشگران بروز، خروجی طرح روشمندسازی علوم اسلامی

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، حجت الاسلام اشکوری در زمینه پیشینه طرح روشمندسازی علوم اسلامی گفت: میز تخصصی توسعه و توانمندسازی علوم اسلامی که طرح روشمندسازی علوم اسلامی مصوبه آن است در ذیل قطب بنیادهای نظری و نظام متقن علوم اسلامی و انسانی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم فعالیت می کند.

دبیر میز توسعه و توانمندسازی علوم اسلامی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم ادامه داد: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم در سال های اخیر به سمت مسأله محوری حرکت کرده است و برنامه و فعالیت های خود را بر این اساس دنبال می کند و  در این زمینه نیز چهار قطب تأسیس کرده که قطب بنیادهای نظری و نظام متقن علوم اسلامی و انسانی از آن موارد است.

وی افزود: این قطب نیز دارای سه میز تخصصی است که یک میز آن توسعه و توانمندسازی علوم اسلامی است؛ این میز فعالیت های گسترده ای را آغاز و شورای علمی متعددی را پایه ریزی کرد و براساس نیازها و تقاضای روز و حوزه علمیه 13 کلان برنامه را به تصویب رساند.

حجت الاسلام اشکوری با اشاره به برنامه های میز تخصصی توسعه و توانمندسازی علوم اسلامی اظهار کرد: بازسازی ساختار رشته ها و مسائل علوم اسلامی، تقویت و توسعه روش ها و مبانی تحقیق در علوم اسلامی، توسعه علوم اسلامی با تعمیق و تعمیم رویکرد و روش اجتهادی، توسعه و تقویت رویکردهای مقارن، مضاف و بین رشته ای، رویکردهای اجتماعی نظام ساز و کاربردساز در حل مسأله از جمله برنامه های این میز در زمینه پژوهش است.

وی اضافه کرد: از برنامه های آموزشی میز تخصصی توسعه و توانمندسازی علوم اسلامی می توان به طراحی نظام ارزشی تحقیق و تولید در جامعه علوم اسلامی، آموزش روش ها و مهارت های تحقیق و حل مسأله، نگرش سازی و آموزش دانش و مهارت ارتباط علمی و درک نیازهای جدید، باز طراحی فرآیند تحقیق و تربیت محقق در علوم اسلامی اشاره کرد.

دبیر میزتوسعه و توانمندسازی علوم اسلامی د فتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم افزود: از جمله فعالیت های این میز می توان به مدل سازی و نمونه سازی آموزش های کارآمد و نیازمند محور در علوم اسلامی، آموزش و ترویج فناوری های آموزشی و پژوهشی در عرصه علوم اسلامی سازی و شبکه سازی و هدفمند اطلاعات و ارتباطات علوم اسلامی اشاره کرد.

وی توسعه روش ها و مبانی تحقیق علوم اسلامی را با اهمیت ترین کلان برنامه میز توسعه و توانمندسازی علوم اسلامی دفتر تبلیغات اسلامی دانست و افزود: در راستای این کلان برنامه کارگاه های روش مند تحقیقات اسلامی طراحی شد و هدف های متعددی از جمله توانمندسازی پژوهشگران علوم اسلامی در شناسایی و تحلیل نیازها و تبدیل آنها به مسأله با رویکرد اجتهادی مد نظر قرار گرفت.

حجت الاسلام اشکوری ادامه داد: تقویت و توسعه روش ها و مبانی تحقیق در علوم اسلامی با شاخصه های کارآمدی استناد و عقلانیت ، چابک سازی فرآند تحقیق در علوم اسلامی و کاهش هزینه های تحقیق، پیوند میان پژوهش و آموزش و کاربردسازی در علوم اسلامی هدف دیگر این کارگاه ها است.

وی با اشاره به مخاطبان کارگاه های روشمند سازی علوم اسلامی گفت: مخاطبان این کارگاه ها دانش پژوهان سطح چهار هستند و فاز اول آن فقه پژوهی است که در فازهای بعدی مباحث اخلاق، کلام و موارد دیگر افزوده می شود.

حجت الاسلام اشکوری در پایان خاطرنشان کرد: امید است که با برگزاری چنین کارگاه هایی در مراکز حوزوی در تحقیقات علوم اسلامی همچنین در نگرش سازی و گفتمان سازی علوم اسلامی تحول ایجاد کرد به گونه ای که راه برای پژوهش های فاخر با ز شود و پژوهشگران دست به قلم بروزی خروجی این کارگاه ها باشند./1324/

 
امتیاز دهی
 
 

Responsive Design

لیست پیوندهای یک

 • صرفا جهت تست صرفا جهت تست صرفا جهت تست صرفا جهت تست
 • صرفا جهت تست صرفا جهت تست صرفا جهت تست صرفا جهت تست
Live Tiles

لیست پیوندهای دو

 • صرفا جهت تست صرفا جهت تست صرفا جهت تست صرفا جهت تست
 • صرفا جهت تست صرفا جهت تست صرفا جهت تست صرفا جهت تست
Customizability

لیست پیوندهای سه

 • صرفا جهت تست صرفا جهت تست صرفا جهت تست صرفا جهت تست
 • صرفا جهت تست صرفا جهت تست صرفا جهت تست صرفا جهت تست
Copyright © 2016 bou.ac.ir
خانه | بازگشت |
Guest (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما